mindfulness PAM DAL Акции

Cyn i mi gofrestru ar gyfer hunangymorth gyda chefnogaeth, roeddwn i’n teimlo fy mod i’n boddi

Reading now: 907
www.mind.org.uk

Mae sawl peth wedi digwydd yn fy mywyd ers 2020. Fe wnes i golli fy mam i Covid ac yna bu farw fy nain yn fuan wedyn. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, cafodd fy nheulu a minnau ein gorfodi i symud i lety brys i ddianc o’n sefyllfa fyw ofnadwy.

Bu bron i mi â cholli fy mab. Roedd yn teimlo fel bod un peth drwg ar ôl y llall yn digwydd, a doeddwn i ddim fel pe bawn i’n gallu cael fy hun allan o’r cylch.Yn y diwedd fe es i weld fy meddyg teulu gan fy mod i wedi bod yn cael rhai problemau parhaus gyda fy iechyd corfforol, ac fe wnaethon nhw fy nghyfeirio at Mind i gael cymorth gyda fy iechyd meddwl.Cefais fy nghofrestru ar gyfer hunangymorth â chefnogaeth, a dyna pryd y dechreuais i weithio gyda fy ymarferydd Stephanie o Mind Gogledd Ddwyrain Cymru.Rhaglen un-i-un dan arweiniad sy’n para am chwe wythnos yw hunangymorth â chefnogaeth.

Ac mae o am ddim. Mae Mind yn rhoi’r deunyddiau i chi ddeall a rheoli eich teimladau, ac mae eu hymarferwyr yn defnyddio sgiliau cwnsela ac offer Therapi Gwybyddol Ymddygiadol yn y sesiynau.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

additudemag.com
57%
389
Analysis on Homeopathy for ADHD Deemed ‘Invalid,’ ‘Biased’
November 6, 2023Pediatrics Research has retracted a paper on the effectiveness of using homeopathy to treat ADHD, citing “substantial concerns regarding the validity of the results presented in this article.” 1The original article “Is Homeopathy Effective for Attention Deficit and Hyperactivity Disorder? A Meta-Analysis” reported that “individualized homeopathy showed a clinically relevant and statistically robust effect in the treatment of ADHD.”1 This retraction directly challenges those results and addresses the concerns of critics, who argue that science does not support the use of homeopathy for addressing ADHD symptoms.The journal’s editor-in-chief issued the retraction after a review found four “deficiencies,” including the following:The paper’s retraction comes more than a year after critics first questioned the validity of the studies included in the meta-analysis. Shortly after the paper’s June 2022 publication, Edzard Ernst, M.D., Ph.D., MAE, FMedSci, FRSB, FRCP, FRCPEd, asked the editors of Pediatrics Research to add a caution notice or withdraw the paper.“We conclude that the positive result obtained by the authors is due to a combination of the inclusion of biased trials unsuitable to build evidence together with some major misreporting of study outcomes,” he wrote.In a follow-up letter sent in June 2023, Ernst wrote, “In our comment, we point out that the authors made a lot of errors — to say it mildly.
DMCA