mindfulness

Y rheswm dwi'n codi arian ar gyfer Mind

Reading now: 346
www.mind.org.uk

Dwi wedi dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl ers diwedd fy arddegau, wrth i mi ymrafael ag iselder, gorbryder, ac anhwylder bwyta.

Yn dilyn sawl blwyddyn o fwlio, doedd gen i braidd dim hunan-barch, ro’n i’n poeni am sut oeddwn i’n edrych a'm pwysau, yn poeni am ddelio â'r pethau sy'n cael eu gwneud o ddydd i ddydd ac yn teimlo'n gwbl ddiwerth ar adegau."Roedd gorbryder yn fy nghaethiwo felly doedd dim modd i mi fwynhau unrhyw fywyd cymdeithasol ac roedd fy mywyd yn dywyll, yn ddiobaith ac yn unig oherwydd fy iselder."Wrth ddechrau gweithio’n llawn amser yn y GIG yn 18 oed, dwi'n gallu cydnabod bod y problemau iechyd meddwl hynny a’r brwydrau hynny wedi parhau.

Ro’n i'n unig, yn isel fy ysbryd ac yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r hyder i gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau.Fe wnaeth hyn barhau am sawl blwyddyn, ac er i mi ddatblygu yn fy ngyrfa, ychydig o fywyd oedd gen i y tu allan i’r gwaith.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA