mindfulness Тикеры DAL Акции

Sut y gwnaeth hunangymorth â chefnogaeth fy helpu i adennill fy hyder

Reading now: 693
www.mind.org.uk

Pan gefais hunangymorth â chefnogaeth drwy Mind Aberhonddu i ddechrau, roedd fy iechyd meddwl ar ei waethaf ac roeddwn i’n ei chael hi’n anodd bod yn ddigon dewr i ofyn i rywun am gymorth, yn ogystal â siarad am fy mhroblemau.Gan fy mod yn y brifysgol ar y pryd, roedd bod ymhell o gartref yn her ac roedd delio â chyfnod anodd o ran fy iechyd meddwl yn gwneud tasgau eraill fel astudio, cymdeithasu, a bod yn fi fy hun yn anodd.Rwy’n ffodus o gael rhiant sy’n gweithio i Mind a oedd yn gallu fy nghyfeirio at yr opsiwn gorau i fi a fy iechyd ar y pryd.

Roedd hyn yn gymorth mawr i fi gan nad ydw i’n hyderus yn gofyn am help gan ‘ddieithryn’ fy hun. Rydw i hefyd yn gwybod am wasanaethau hunangymorth drwy siarad â ffrindiau eraill, aelodau o’r teulu a ffynonellau gwybodaeth eraill.Roeddwn i’n ansicr ai dyma’r llwybr gorau i fi ar y dechrau, ond yn fuan iawn fe wnes i ganfod y byddai meithrin ymddiriedaeth gyda fy ymarferydd a dilyn y camau tuag at well iechyd meddwl yn cymryd amser ac ymarfer.

Fe wnes i oresgyn y teimlad cychwynnol hwn a sylweddoli fy mod yn teimlo rhyddhad a theimlo’n ysgafnach, gan wybod fy mod i’n gallu siarad yn gyfrinachol â rhywun."Roedd hunangymorth â chefnogaeth wedi helpu fy iechyd meddwl, ond roeddwn hefyd yn teimlo fy mod yn dod yn iachach yn gorfforol."Roeddwn i’n cyd-dynnu’n dda iawn â fy ymarferydd.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA