Ryan Reynolds personality mindfulness Ryan Reynolds

Sut mae cerdded miloedd o filltiroedd yn fy helpu i ac yn helpu Mind

Reading now: 982
www.mind.org.uk

Helo, James ydw i a dwi'n cerdded arfordir Prydain i Mind! Dechreuais i’r daith ar 3 Hydref, gan gychwyn o fy nghartref yng Ngogledd Cymru i arfordir Caernarfon.

Dwi wedi cadw'r môr ar yr ochr dde i mi am dros 1,400 o filltiroedd, gan fynd tua'r de ar hyd glannau Cymru ac i lawr i Lwybr Arfordir y De Orllewin.

Dydy'r tywydd ddim wedi bod yn garedig i mi ar bob adeg, ac mae fy nghoesau i’n dal i fod yn deneuach na rhai Ryan Reynolds, ond mae'r daith gerdded wedi bod yn un o brofiadau gorau fy mywyd.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA