mindfulness

Wythnos Elusennau Cymru: sut mae Mind Aberhonddu a'r Ardal yn helpu eu cymuned

Reading now: 835
www.mind.org.uk

Helô, Marie ydw i, ac ym mis Gorffennaf ymunais â thîm Mind Aberhonddu a’r Cylch.Rwyf wedi bod yn gweithio yn y trydydd sector / sector gwirfoddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys, sir fwyaf gwledig Cymru a Lloegr, ers 19 mlynedd bellach.

Cyn ymuno â Mind, roeddwn yn gweithio gyda Credu, sefydliad sy’n cynorthwyo gofalwyr a gofalwyr ifanc.Mae Mind Aberhonddu a’r Cylch yn cynorthwyo pobl leol yn yr ardal gyda phob agwedd ar les ac iechyd meddwl.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd, drwy’r gwasanaethau:a thrwy sesiynau galw heibio, grwpiau a gweithgareddau, a llawer mwy!Rydym bob amser yn dechrau trwy wrando ar bobl am eu sefyllfa unigryw a gweithio ochr yn ochr â hwy, gan adeiladu ar eu cryfderau tuag at eu syniad o sut beth fyddai bywyd da.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA