mindfulness

Fe wnaeth fy Mind lleol fy helpu i weld fy hunanwerth

Reading now: 443
www.mind.org.uk

Pan ddes i i Mind Canolbarth a Gogledd Powys gyntaf yn 2020, roeddwn i'n teimlo ar goll yn llwyr. Doedd gen i ddim cymhelliant na chyfeiriad, ac roedd bywyd o ddydd i ddydd yn frwydr go iawn, yn enwedig fel mam sengl i 3 phlentyn.

Er fy mod wedi gweithio gyda sefydliadau eraill i geisio brwydro yn erbyn fy mhryder ac iselder, doedd dim byd yn ffitio mewn gwirionedd, ac roedd unrhyw ryddhad ond yn para yn y tymor byr.

Roeddwn hefyd yn ei chael hi'n anodd iawn cofio cymryd meddyginiaeth, ac weithiau'n teimlo'n hunanladdol. Wnes i erioed neilltuo unrhyw amser go iawn i mi fy hun, dim ond mynd i eistedd yn fy nghar, neu ar fws.“Doedd gen i ddim syniad sut i ffurfio dulliau ymdopi”Roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid gwneud rhywbeth, felly fe wnes i ffonio fy Mind lleol a chael fy rhoi mewn cysylltiad â Janet.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA