mindfulness DAL Акции Компании

Dydy hi byth yn rhy hwyr i ofyn am help

Reading now: 502
www.mind.org.uk

Mae Mind wastad wedi bod yno i mi a fy nheulu cyn belled ag y gallaf gofio. Cafodd fy mam ddiagnosis o sgitsoffrenia pan oeddwn yn blentyn, ac roedd angen llawer iawn o help arna i gyda phroblemau efo tai, ymysg pethau eraill.

Dim ond yn fy arddegau oeddwn i, felly doeddwn i ddim yn gallu gofalu amdani. Ond, roedd yna elusennau fel Mind yno i fy helpu.“Roedd fy mam i mewn ac allan o ysbytai seiciatrig.

Tra byddai hi yn yr ysbyty, byddwn i’n cael fy rhoi mewn gwahanol gartrefi maeth.”Roedd fy mam i mewn ac allan o ysbytai seiciatrig, a byddai’r heddlu’n defnyddio’r Ddeddf Iechyd Meddwl i’w chadw hi yno.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA