mindfulness EVA

Sut beth ydy bod yn ymddiriedolwr dros Mind Aberhonddu a’r Cylch

Reading now: 846
www.mind.org.uk

Rydw i’n ymddiriedolwr dros Mind Aberhonddu a’r Cylch ers 11 mis. Mae pob un ohonom yn gwneud gwahaniaeth yn ein ffyrdd unigryw ein hunain, ac mae gan bawb sgiliau a phrofiadau amrywiol.

Mae wedi cymryd amser i setlo, ond mae’n bleser bod yn rhan o grŵp mor gefnogol sydd bob amser yno i afael yn fy llaw a’m gwthio i’r cyfeiriad iawn.Mae’r daith o gefnogi’r mudiad drwy gyfnodau heriol wedi bod yn dymhestlog iawn.

Rydyn ni wedi bod yn gefn i’n gilydd, ac mae gennym ni berthynas glos iawn. Ein rôl ni ydy gwneud penderfyniadau ar ran yr elusen.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA