personality mindfulness Corning

Sut wnaeth Monitro Gweithredol fy helpu i ddod yn hyrwyddwr fy hunan

Reading now: 732
www.mind.org.uk

"Doedd gen i ddim syniad ble i ddechrau, felly anwybyddais e."Pan oeddwn i’n gweld rhywun arall ychydig yn doredig, ar unwaith roeddwn yn teimlo'n gyfrifol.

Roeddwn yn arllwys pob owns o egni oedd gen i i helpu pobl eraill; i ddatrys problemau y gallen nhw fod wedi’u datrys eu hunain.

Doeddwn i ddim eisiau canolbwyntio arna  i fy hun, roedd yn ormod o dasg. Doedd gen i ddim syniad ble i ddechrau, felly anwybyddais e.Yna, digwyddodd rhywbeth.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA