personality mindfulness

Sut mae grwpiau Mind lleol yn eich helpu yng Nghymru

Reading now: 758
www.mind.org.uk

Argraffiadau cyntafDdechrau Mai dechreuais ar daith newydd gyffrous fel Pennaeth Rhwydweithiau (Cymru), sy’n golygu fy mod yn gweithio’n agos â grwpiau Mind lleol yng Nghymru ac yn eu cefnogi nhw i helpu mwy o bobl sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl.Ar fy niwrnod cyntaf yn y swydd es ar daith i Ogledd Cymru i ymweld â fy Mind lleol cyntaf erioed yn Mind Conwy, cyn mynd draw i Mind Dyffryn Clwyd.

Ni chymerodd yn hir i mi sylweddoli fod y rhwydwaith Mind lleol yn rhywbeth arbennig iawn, y galon sy'n curo yn eu cymunedau ble maen nhw'n byw ac yn achubiaeth i gymaint.Mae’r gefnogaeth leol yn ymateb yn drawiadol ac yn uniongyrchol i anghenion y cymunedau ac o gofio fod 19 Mind lleol ar draws Cymru, yn darparu cefnogaeth iechyd meddwl i blant, pobl ifanc ac oedolion, mae’r hyn sy’n cael ei gynnig yn syfrdanol ac yn unigryw.

Gyda gwasanaethau fel therapïau sgwrsio, llinellau cymorth argyfwng, canolfannau galw i mewn, cynlluniau cyflogaeth a hyfforddi, cwnsela a chyfeillio, mae yna gymaint o gefnogaeth ar gael ac wedi’i deilwra i ymateb i angen.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

additudemag.com
78%
235
How to Help ADHD Brains Follow Directions the First Time
Have you ever tried to assemble an IKEA desk with a dozen screws and parts? How about filing your own federal taxes—ever attempted that? What about trying to follow someone’s verbal driving directions instead of using a GPS?These scenarios can be daunting and anxiety-provoking—and very similar to the Herculean task of following a teacher’s complex verbal instructions when you have ADHD, dyslexia, or other learning challenges.To help all of your students successfully follow your directions, use these proven teacher strategies.With independent work tasks, directions should be presented with as much visual clarity as possible to make it easy for students to decipher the main components.For elementary school students:[Download: 11 Focus Fixes for the Classroom]For middle school students:For high school students:[Read: How to Remove Hurdles to Writing for Students with ADHD]Understanding and following verbal directions requires several executive functions skills–shifting and sustaining focus, selecting what’s important, and engaging working memory, among others.For elementary school students:For middle school students:For high school students:So, the next time you’re about to give directions, recall the frustration and lost hours you experienced putting together that do-it-yourself office desk, and try to save your students from the same fate.Ezra Werb, M.Ed., is an educational therapist and author of Teach for Attention! A Tool Belt of Strategies for Engaging Students with Attention Challenges. (#CommissionsEarned)#CommissionsEarned As an Amazon Associate, ADDitude earns a commission from qualifying purchases made by ADDitude readers on the affiliate links we share.
DMCA