all

Tawelu yn yr Oerfel

Reading now: 558
www.mind.org.uk

Er bod gen i, gam amlaf, agwedd eithaf positif at bethau, roeddwn i 'n cael trafferth i ganfod pethau y gallwn i edrych ymlaen atyn nhw.

Ar ôl rhoi clep ar y drws a dweud ffarwel wrth 2020, llusgodd y tri roeddwn i'n rhannu tŷ gyda nhw (fel miloedd o bobl eraill o gwmpas y byd) ein hunain hangoferaidd at ddoc cyfagos i gael trochfa adnewyddol y Calan.  (Doeddwn i ddim yn sylweddoli’r adeg hynny nad neidio’n orffwyll i ddŵr rhewllyd oedd y cyflwyniad gorau i hyn).

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.