Counselling: recent publications

Sut mae grwpiau Mind lleol yn eich cefnogi chi yn ystod ynysiad

Roeddwn i yn fy swyddfa, yn cynllunio fy wythnos fel arfer, pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU eu neges allweddol: 'Aros Adref, Amddiffyn y GIG, Achub Bywydau'. Yn sydyn, roeddwn yn ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa, a sut byddai'r argyfwng yn effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl canghennau Mind lleol yng Nghymru.

Roedd tensiwn yn codi, roedd staff yn dechrau poeni a phobl yn dechrau teimlo o dan bwysau, yn bryderus ac yn grac. Roedd pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n poeni am eu hapwyntiadau a therapi siarad. Ar y stryd fawr, roedd pobl yn prynu llwythi o hylif diheintio, paracetemol a phapur tŷ bach. Roedd y rhain i gyd wedi dod yn gynhyrchion hanfodol yn sydyn, ac roedd yr awyrgylch yn ein cymuned yn newid.

Rydyn ni'n gwneud popeth

Counselling Anxiety and panic attacks Local Minds Welsh (Cymraeg)
www.mind.org.ukwww.mind.org.uk

Related articles

DMCA