personality mindfulness man

Sut yr helpodd rhagnodi cymdeithasol fi i ddod yn ôl yn fi fy hun

Reading now: 599
www.mind.org.uk

Fi oedd y person oedd yn dal y teulu gyda’i gilydd ac oedd yn gwneud yr holl redeg o gwmpas. Fi oedd yr un cryf.Doeddwn i ddim yn meddwl fod dim o hyn wedi effeithio arna i, ond fel yr oedd pawb o’m cwmpas yn gwella ac yn dod atyn eu hunain, roedd pethau’n cau i mewn amdanaf i.

Roeddwn i’n colli gafael ar bethau. Roedd yn effeithio’n enfawr ar fy mherthynas gyda’m gwraig a’m plant, cymaint nes fy mod i’n gwaeddi arnyn nhw o hyd ac o hyd.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA