personality mindfulness man

Sut yr helpodd rhagnodi cymdeithasol fi i ddod yn ôl yn fi fy hun

Reading now: 468
www.mind.org.uk

Fi oedd y person oedd yn dal y teulu gyda’i gilydd ac oedd yn gwneud yr holl redeg o gwmpas. Fi oedd yr un cryf.Doeddwn i ddim yn meddwl fod dim o hyn wedi effeithio arna i, ond fel yr oedd pawb o’m cwmpas yn gwella ac yn dod atyn eu hunain, roedd pethau’n cau i mewn amdanaf i.

Roeddwn i’n colli gafael ar bethau. Roedd yn effeithio’n enfawr ar fy mherthynas gyda’m gwraig a’m plant, cymaint nes fy mod i’n gwaeddi arnyn nhw o hyd ac o hyd.

The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.