mindfulness Labrador

Sut yr helpodd cefnogaeth PTSD fi i newid fy mywyd

Reading now: 811
www.mind.org.uk

Roeddwn i’n cael nosweithiau digwsg, hunllefau, ymosodiadau o bryder a phanig.Roedden nhw wedi dweud wrthym yn ystod ein hyfforddiant y byddai pob un ohonom yn cael un alwad a fyddai’n sefyll gyda ni, a honno oedd fy un i.Ar ôl wythnos o beidio â theimlo’n iawn, doedd gen i ddim dewis ond siarad lan.

Dywedais wrth fy mos yn gyntaf fy mod i ofn mynd i’r gwaith a bod yn yr un fan ble digwyddodd y cyfan. Rhoddodd fi mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth Ambiwlans a wnaeth fy  nghyfeirio at y tîm Rheoli Digwyddiad Trawma.

Roeddwn i’n teimlo fy mod yn wan, ac nad oeddwn yn ddigon da i’r swydd. Roeddwn i hefyd yn teimlo’n euog ac y gallwn i fod wedi gwneud rhagor neu fod yn gryfach.Ar ôl ychydig o ddyddiau cefais fy sesiwn Trawma gyntaf.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA