Britain mindfulness Britain

Sut rwy'n hybu hyder wrth godi arian i Mind

www.mind.org.uk

ar gael yn Saesneg (English).Cysylltais â Mind am y tro cyntaf yn dilyn digwyddiad trawmatig yn fy mywyd. Roeddwn i wedi bod mewn perthynas lle roeddwn yn cael fy ngham-drin gan gyn-bartner.

Roedd yn fy mychanu ac yn fy nhrin yn ofnadwy, gan wneud sylwadau cas am fy edrychiad ac ymosod ar fy hunan-hyder.Ar fy ngwaethaf, roeddwn i wedi ceisio cymryd fy mywyd fy hun.

The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles