mindfulness

Sut mae nofio wedi helpu gyda fy iechyd meddwl

www.mind.org.uk

Just keep swimming...Rwy’ wedi bod yn ceisio llunio’r blog hwn yn fy mhen wrth nofio yn fy mhwll lleol, ond rwy’ bob amser wedi teimlo braidd yn lletchwith ynghylch ysgrifennu am y modd mae nofio wedi fy helpu i reoli fy iechyd meddwl.

Pe baech chi’n gofyn i fi am y peth mewn sgwrs, fydden i’n ateb heb broblem, ond mae rhoi’r geiriau i lawr ar bapur yn eu gwneud nhw’n fwy parhaol, mewn rhyw ffordd.

The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles