mindfulness

Sut mae Monitro Gweithredol wedi fy helpu i daclo fy mhryder

Reading now: 621
www.mind.org.uk

Mae yna, yn bendant, stigma’n dal ynghylch iechyd meddwl, yn enwedig i ddynion. Mae’n anos bod yn agored, ac mae yna lawer iawn llai o gyfleoedd i ni gydnabod ein teimladau.Fel rhan o’m hyfforddiant i ddod yn feddyg teulu, roeddwn i’n aml yn argymell Monitro Gweithredol i’m cleifion oedd yn dod i mewn gyda phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol, felly, un diwrnod, dyma fi’n penderfynu rhoi tro arno fy hunan.

Rhaglen hunan gymorth o dan arweiniad yw Monitro Gweithredol sy'n gallu helpu pobl i ddygymod gyda llawer o wahanol broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys stres, galar a cholled, iselder a mwy.

Mae’n eich galluogi i reoli eich teimladau ac rydych chi’n cael help bob wythnos gan eich ymarferwr Mind lleol.Roedd fy argraffiadau'n rhai.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles