Counselling Anxiety and panic attacks Local Minds Welsh (Cymraeg)

Sut mae grwpiau Mind lleol yn eich cefnogi chi yn ystod ynysiad

Reading now: 656
www.mind.org.uk

Roeddwn i yn fy swyddfa, yn cynllunio fy wythnos fel arfer, pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU eu neges allweddol: 'Aros Adref, Amddiffyn y GIG, Achub Bywydau'.

Yn sydyn, roeddwn yn ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa, a sut byddai'r argyfwng yn effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl canghennau Mind lleol yng Nghymru.

Roedd tensiwn yn codi, roedd staff yn dechrau poeni a phobl yn dechrau teimlo o dan bwysau, yn bryderus ac yn grac. Roedd pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n poeni am eu hapwyntiadau a therapi siarad.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA