all

Sut helpodd Monitro Gweithredol fi i gael fy hunan barch yn ôl

Reading now: 109
www.mind.org.uk

Monitro Gweithredol i fyny. Roedd y ffaith y gallech chi hunan gyfeirio ar lein yn rhan fawr o’r apêl i mi,  A dweud y gwir, pe na byddai'r agwedd hunan gyfeirio yna, fyddwn i ddim wedi dal ati i ganfod cefnogaeth.

Ond, rwy’n falch i mi wneud. Mae’r ffordd y mae Monitro Gweithredol yn gweithio’n golygu mai dim ond unwaith roedd yn rhaid i mi egluro fy hun.

Doeddwn i ddim yn disgwyl iddo fod yn effeithiol iawn ac, a dweud y gwir, roeddwn i'n eithaf drwgdybus. Ond, fe wnaeth yr ymarferydd i mi deimlo’n gyfforddus ar unwaith,  Roedd yn wrandäwr ardderchog a rhoddodd y lle i mi siarad amdanaf i fy hun.Fe wnaeth hynny wahaniaeth anferth.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles