people

Siaradodd James o Yard Act â’m calon

Reading now: 665
www.mind.org.uk

“Mae wedi bod yn anodd ymdopi â’m problemau iechyd meddwl wrth dyfu’n oedolyn.”Dechreuodd fy stori iechyd meddwl pan oeddwn i’n 12 oed.

Ers hynny, rydw i wedi bod yn delio â bwlimia, anhwylder personoliaeth emosiynol ansefydlog, iselder a gorbryder. Mae ceisio ymdopi â hynny i gyd ar yr un pryd â mynd i’r ysgol, cyrraedd eich arddegau a thyfu'n oedolyn – wedi bod yn daith anodd doeddwn i ddim yn disgwyl mynd arni.

Mae wedi bod yn sefyllfa anodd iawn ond rydw i yma.I ddechrau, doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn bod a doeddwn i’n methu credu beth oedd yn digwydd.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA