personality fight mindfulness

Rwy'n ymladd dros gael fy nerbyn yn ddiamod

Reading now: 396
www.mind.org.uk

fraint o fod yn wyn. Rwy’n gweld sut mae pobl yn edrych arna i oherwydd fod fy nghroen yn frown. Rwy’n teimlo beirniadaeth y gymuned Indiaidd Brydeinig am nad ydw i’n “gonfensiynol”.

Rwy’n clywed tôn y llais wrth ofyn y cwestiynau, yn amrywio mewn angerdd rhwng “O ble wyt ti’n dod?”  a “pam nad ei di'n ôl i lle dylet ti fod?”Ar ben bod yn Hindŵ Indiaidd, rhaid cofio am fy nghyflyrau iechyd meddwl: anhwylder personoliaeth ffiniol ac iselder, Rwy wedi sôn am yr unigrwydd a’r iselder, ond hefyd mae yna ofn.

Rwy’n fenyw o ran corff ac enw, ac felly’n agored i’r holl drais a’r casineb at wragedd sy’n wynebu merched, eto rwy’n mynnu fod fy rhagenw'n ‘nhw’.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.