mindfulness

Rwy’n rhedeg Hanner Marathon Caerdydd i Mind ar ôl iddo achub fy mywyd

Reading now: 554
www.mind.org.uk

Ddechrau 2020, roeddwn ar fy ngwaethaf a deuthum yn agos at wneud amdanaf fy hun. Arferwn ddod adre bob nos; eistedd yn dawel yn y tywyllwch, crio a theimlo wedi ymlâdd oherwydd mod i’n fi."Allwn i ddim gweld dim goleuni."Roeddwn i’n faich i bawb o nghwmpas i – neu dyna oeddwn i’n ei feddwl.

Rwy’n cofio cerdded adref mewn glaw trwm a ddim yn gwybod lle’r oeddwn i na sut i gyrraedd adref. Bûm yn cerdded am oriau gyda dagrau’n llifo i lawr fy ngruddiau.Un noson, aeth pethau’n ormod.

Doedd gen i ddim rheolaeth; roeddwn i’n boddi yng nghanol meddyliau negyddol ac allwn i ddim gweld dim goleuni; na dim ffordd ymlaen.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA