mindfulness PAM

Pam dewisais i fod yn Ymddiriedolwr

Reading now: 669
www.mind.org.uk

Roeddwn i’n bedair-ar-bymtheg oed pan gychwynnodd fy nhaith gyda Mind, ar ôl i ffrind agos i mi rhoi diwedd ar ei bywyd. Roeddwn i’n ffodus iawn pan oeddwn i yn y brifysgol oherwydd y cwnsela, yr asiantaethau cymorth, y ffrindiau da, a’r mentor anhygoel a chefnogol a fu’n goruchwylio fy nhraethawd hir a gefais yno.Rwy’n gwerthfawrogi pa mor ffodus oeddwn i o gael y cymorth yma, ac rwy’n ymwybodol nad ydy’r gefnogaeth honno ar gael i eraill bob amser - dyma’r rheswm i mi fod yn ymddiriedolwr ac yn Is-gadeirydd Mind Cwm Taf Morgannwg; sef grymuso unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl i roi’r cyngor a’r gefnogaeth maent wir eu hangen.Drwy fy rôl fel Ymddiriedolwr, rwy’n arwain yr elusen i wneud penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar yr elusen a’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Roeddwn yn gwneud hyn i gyd ochr yn ochr a chydweithio â’r ymddiriedolwyr eraill, y Prif Swyddog Gweithredol a’r Uwch Dîm Rheoli.Fy ffocws yw cyflawni nodau’r elusen i newid bywydau pobl er gwell, i gefnogi’r system iechyd a gofal cymdeithasol ehangach, tra’n aros yn annibynnol.

Mae grwpiau Mind lleol yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl mewn cymunedau lleol ledled Cymru a Lloegr. Mae pob Mind lleol yn unigryw.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA