personality mindfulness man PAM

Newid agwedd meddwl ein cymuned

Reading now: 836
www.mind.org.uk

Mae yna ddihareb Gymreig ‘dyfal donc a dyr y garreg’. A dyna’n union wnaeth Mind Ystradgynlais wrth geisio torri stigma iechyd meddwl.I’r rhai sy’n darllen ac erioed wedi clywed am Ystradgynlais, heb sôn am allu ei ynganu, cymuned cyn lofaol yw Ystradgynlais, yn swatio’n ddwfn yng Nghwm Tawe.

Mae’n un o’r lleoedd mwyaf croesawgar yn y bryniau, lle gellir mesur mawredd ei gymuned yn rhwydd gan weithredoedd tosturiol ei aelodau.

Fodd bynnag, er waethaf ei leoliad delfrydol a natur garedig ei bobl, mae cysgod yn hongian dros y mynyddoedd hyn. Mae cysgod tywyllach a dyfnach na’r pyllau glo yn gorwedd oddi tano.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA