people personality affection

Maen nhw’n dweud wrth ferched duon fel fi ein bod ni’n ‘grac’

Reading now: 114
www.mind.org.uk

microymosodiadau rydyn ni’n eu hwynebu mewn cymdeithas heddiw.Os yw merch Ddu yn cael ei dangos yn hapus ac yn hyderus, mae’n cael ei labelu fel 'gwraig Ddu gref'.Mae yna gymaint o labeli sy’n cael eu rhoi i ddynion a merched duon heddiw oherwydd hiliaeth systemig.

Yn aml, mae dynion duon yn cael eu labelu yn y cyfryngau fel ‘gwydn’, ‘crac’, ‘ymosodol’ a ‘throseddol’. Yn yr un modd, mae merched duon yn aml yn cael eu labelu fel ‘crac’, ‘swnllyd’, ‘sosi’ a ‘llac eu moesau’.

Oherwydd y stereoteipiau negyddol y mae merched Duon yn eu hwynebu, os yw merch ddu yn cael ei dangos yn hapus ac yn hyderus, mae’n cael ei labelu’n ‘wraig Ddu gref’ neu’n ‘wraig Ddu annibynnol’.O ganlyniad i’r stereoteipiau, rwyf i fy hunan wedi cael mwy o drafferth i.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA