party PAM DAL Акции Компании

Gwynebu gorbryder

Reading now: 918
www.mind.org.uk

Wrth i mi edrych yn ôl ar fy mrwydr i â gorbryder mae wedi bod yn rhan ohona i erioed. Rwy’n cofio cael y teimladau o deimlo’n sic a fy nghalon i yn rhedeg pan roeddwn i yn yr ysgol gynradd.

Nath fi a mam ei enwi yn “gweithio fy hunan lan” ac roeddwn yn ei brofi pan roeddwn yn mynd allan i gael bwyd ac yn cwrdd gyda ffrindiau tu allan i’r ysgol.

Nid oeddwn yn gallu deall pam roedd hyn yn digwydd ac roeddwn yn poeni o’r oedran ifanc hynny byddai bywyd yn un caled ac anodd.Pob diwrnod roeddwn yn agor fy llygaid ac roedd y gorbryder yn cydio ynof ac yn gwneud fy mywyd yn uffern.Ond ni ddaeth y gorbryder ar ei waetha tan yr oeddwn i tua blwyddyn 9; dyma pryd nes i rili brofi effeithiau’r gorbryder ar ei waetha.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA