mindfulness

Fy mhrofiad i o’r ysbyty yn ystod argyfwng iechyd meddwl

Reading now: 779
www.mind.org.uk

Roedd yna fisoedd wedi mynd wrth adeiladu at y gor-ddôs: apwyntiadau meddyg parhaus, sesiynau cwnsela, hunan niweidio, cynyddu fy nhabledi gwrth-iselder yn rheolaidd.

Roeddwn i’n dweud drosodd a throsodd nad oeddwn i eisiau byw, ond roeddwn i’n teimlo fel nad oedd neb byth yn gwrando.Roeddwn i hyd yn oed wedi cael sgyrsiau gyda ffrindiau am hyn, eto, mae’n ymddangos nad oedd neb yn meddwl y byddwn yn ei wneud e go iawn.

Rwy’n meddwl fod hyd yn oed rhan o fi fy hunan yn amau a allwn i byth ei wneud e.Doeddwn i ddim eisiau mynd i’r ysbyty – yn enwedig ddim yng nghanol pandemig pan oedd y newyddion yn cael ei foddi gyda storïau am y Gwasanaeth Iechyd ar fin torri.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA