all

Fy mhlant yw’r rheswm gadawais i'r strydoedd

Reading now: 393
www.mind.org.uk

anhwylder bipolar math 1 tra roeddwn yn ddigartref. Fel arfer, mae anhwylder bipolar math 1 yn cael ei ddiagnosio ar ôl i chi o leiaf un pwl o orffwylltra sydd wedi parhau’n hwy nag wythnos ac weithiau mae ysbeidiau o iselder yn nodweddiadol hefyd - fe gefais i’r ddau.“Roeddwn i’n chwarae gemau gyda fy hunan yn barhaus”Cyn i mi gael fy asesu’n ffurfiol fel bipolar, roeddwn i, am flynyddoedd, wedi bod yn delio gyda’r hyn oeddwn i’n feddwl oedd ‘dim ond fi’.

Ond nid ‘dim ond fi’ oedd hynny, roedd rhywbeth arall yn mynd ymlaen o dan yr wyneb.I bobl eraill roeddwn i’n ymddangos yn ‘wirion' neu'n ddi-hid.

Yn ôl yn y cyfnod hwnnw, roeddwn i’n chwarae gemau gyda fy hunan yn barhaus. Byddwn yn croesi’r ffordd gyda fy llygaid wedi cau - yn cerdded.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.