personality

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i gefnogi pobl ag anhwylderau bwyta fel fi - dim ond y gallu i wrando a thalu sylw sydd angen.

www.mind.org.uk

Ond ble bynnag roeddwn i’n edrych, roeddwn i’n cael trafferth dod o hyd i enghreifftiau o bobl oedd yn edrych fel fi neu oedd yn cael profiadau tebyg i'r hyn roeddwn i’n mynd drwyddo.

Yr unig bobl roeddwn wedi clywed amdanyn nhw oedd yn dioddef ag anhwylderau bwyta oedd merched ifanc, a doedd y bobl oedd yn cael eu dangos yn y cyfryngau oedd yn dioddef o anorecsia ddim byd tebyg i fi o gwbl.

Roedd yr unigrwydd roeddwn i’n ei deimlo ac wedi ei brofi am gyfnod mor hir yn gwaethygu gan fy mod i’n methu gweld adlewyrchiad o fy mhrofiadau fy hun yn unman.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles