all

Dod yn rhiant ar ôl colli babi

Reading now: 296
www.mind.org.uk

Ble roedd y cariad ysol roedd pobl yn sôn amdano?Roeddwn i’n teimlo’n sâl. Wyddwn i ddim beth i’w wneud. Ar yr un pryd, roeddwn i’n teimlo cymaint o gywilydd.Cafodd Louis a minnau fynd adref ychydig ddyddiau wedyn a doedd gen i ddim mo'r syniad lleiaf ble i ddechrau.

Doedden ni ddim wedi paratoi dim iddo oherwydd fy mod i’n argyhoeddedig na fyddai hyn yn digwydd mewn gwirionedd. Roedd yn gymaint o sioc cael babi bach yn fy mreichiau’n sydyn.

Doeddwn i ddim yn ymestyn allan am gymorth oherwydd roeddwn i’n teimlo mor euog fy mod i heb baratoi. Doedd gen i ddim syniad am fwydo ar y fron ac roedd hynny’n frwydr i Louis.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA