Mae Suba Mae Suba

Dod drwy Covid – cynghorion gan weithiwr allweddol

www.mentalhealth.org.uk

Mae Suba yn feddyg, yn ddyngarwr a phodledwr. Mae wedi rhannu ei phum cyngor gwych ar gyfer cynnal iechyd meddwl da fel gweithiwr allweddol yn ystod y pandemig.

Read more on mentalhealth.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles