personality mindfulness wellness 2020

Diolch i Mind, rydw i nawr yn teimlo y gallaf ymdopi ag unrhyw beth

Reading now: 149
www.mind.org.uk

Fel person ifanc yn ceisio dysgu am y system iechyd meddwl, roedd yn ddryslyd iawn. Dydy iechyd meddwl ddim yn cael ei ddysgu mewn ysgolion.

Dylai athrawon fod yn siarad am iechyd meddwl â phlant ifanc a phobl ifanc yn eu harddegau yn yr ysgol, fel nad ydyn nhw wedi drysu."Byddwn i’n dweud siaradwch â phawb – ffrindiau, teulu, athro cefnogol.

Dywedwch ‘Drychwch, dyma sy’n digwydd a dwi angen help’. Mae’n bwysig estyn allan bob amser."Drwy hyn, bydden nhw’n gallu cael gafael ar fecanweithiau ymdopi a deall iechyd meddwl cyn iddyn nhw dyfu’n oedolion.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA