mindfulness Instagram PAM

Cerdded a gwersylla gwyllt i reoli fy iechyd meddwl

Reading now: 726
www.mind.org.uk

Rydw i wrth fy modd yn cerdded nawr, ond nid felly oedd hi bob amser. Mae cerdded a’r awyr agored yn weithgareddau cymharol newydd y gwnes i ddechrau ymddiddori ynddyn nhw yn fy 30egau cynnar.

Fe ges i fy magu yn Ne Cymru, lle doeddwn i byth yn bell iawn o fryniau tonnog, morlinau creigiog a llwybrau coediog, ond yn f'arddegau, gweithgareddau llai gwledig fel gwylio'r teledu a bwyta creision oedd yn denu fy sylw.Mae’n debyg bod gwylio’r teledu a chreision wedi fy nghynnal i am lawer mwy o amser nag y dylen nhw fod wedi gwneud, ond fel rydyn ni i gyd yn gwybod, dyw bywyd ddim bob amser yn aros mor syml â hynny.

Fel bachgen ifanc, fe wnes i brofi’r holl ofid a’r holl deimladau gorlethol arferol ynghylch cael fy nerbyn a bod yn ddigon da.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA